Thông tư hướng dẫn

Bộ Xây dựng phổ biến trực tuyến các thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10:51 - 17/11/2021

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 4745/BXD-VP ngày 15/11 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về việc tổ chức tập huấn trực tuyến về triển khai Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

Bộ Xây dựng ban hành nhiều văn bản mới tác động đến thị trường bất động sản

15:46 - 12/11/2021

Bộ Xây dựng cho biết, trong quý III/2021, Bộ đã ban hành nhiều văn bản, chính sách mới tác động đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đăng tải công khai các đồ án quy hoạch

14:00 - 29/10/2021

Nhằm hạn chế nạn “sốt đất” tại các địa phương, Bộ Xây dựng có yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, đến nay công tác này vẫn còn rất nhiều hạn chế, có những địa phương chưa thựa hiện hoặc đăng tải với số lượng rất ít.