Chứng chỉ hành nghề

Mẫu tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ

16:12 - 15/06/2024

File mẫu tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các cá nhân, tổ chức >>> File

Mẫu đơn đề nghị và tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

15:58 - 15/06/2024

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG & TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ

15:35 - 12/06/2024

Tổ thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam gồm 25 thành viên do Tổng Thư ký Phạm Khắc Thưởng làm tổ trưởng.

Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ cấp xét chứng chỉ

14:44 - 12/06/2024

Tổ tiếp nhận hồ sơ cấp xét chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam gồm 14 thành viên do Chánh Văn phòng Vũ Thành Nghiêu làm tổ trưởng.

Thông báo mới về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

14:21 - 12/06/2024

Tổng hội Xây dựng Việt Nam vừa ra Thông báo số 11/TB-THXDVN về việc tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân

19:12 - 07/06/2024

Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã ra Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân đối với ông Đào Duy Trường Hải với lý do sử dụng bằng đại học giả.

Quy chế sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

16:56 - 30/05/2024

Tổng hội Xây dựng Việt Nam vừa ban hành văn bản số 50/QĐ-HĐXCCC quyết định về việc Ban hành Quy chế sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Quy định về trình tự, thủ tục xét cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

16:45 - 30/05/2024

Tổng hội Xây dựng Việt Nam vừa ban hành văn bản số 51/QĐ-HĐXCCC quyết định về việc ban hành Quy định về  trình tự, thủ tục xét cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

09:44 - 15/04/2024

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam gồm 9 thành viên. Trong đó, TS. Đặng Việt Dũng là Chủ tịch Hội đồng.

Danh sách cấp chứng chỉ xây dựng đợt 1 năm 2024 khu vực phía Nam

09:56 - 09/04/2024

Trong đợt 1/2024 khu vực phía Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 292 cá nhân với 427 lĩnh vực.

Danh sách cấp chứng chỉ đợt 2 năm 2024

14:27 - 05/04/2024

Trong đợt 2/2024, Tổng hội Xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 51 cá nhân với 106 lĩnh vực.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với 2 cá nhân

09:24 - 28/02/2024

Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã ra Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với 2 cá nhân với lý do sử dụng bằng Đại học giả mạo.