Quy chuẩn quy phạm

Đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

10:32 - 27/10/2021

Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng theo quy hoạch định hướng mới.