Bộ luật và Nghị định

Chính phủ thống nhất xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa...

14:45 - 08/02/2022

Chính phủ thống nhất xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, tháng 10/2022. Đây là quyết nghị được Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2022 vừa ban hành.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở 2014: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã...

14:36 - 14/10/2021

Luật Nhà ở 2014 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Sau hơn 6 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay một số quy định đã không còn phù hợp thực tế; có những nội dung còn thiếu quy định, chưa điều chỉnh được hết các vấn đề xảy ra trong thực tiễn. Để giải quyết những bất cập trên, Bộ Xây dựng đang đề nghị sửa...