Các đơn vị trực thuộc

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

STTTÊN ĐƠN VỊTRỤ SỞTHỦ TRƯỞNG CƠ QUANLIÊN HỆ
1Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng

625 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Viện Trưởng: TS. Lưu Đức Hải

Email:

SĐT: 0913219052

2Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị

625 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Viện Trưởng: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh  

Email:

SĐT: (024) 3772 8485
3Viện khoa học công nghệ về đầu tư xây dựngSố 10, Ngõ 19, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Viện trưởng: Phùng Vũ Việt Anh

Email:

SĐT: 0913063643
4Tạp chí Người Xây dựng

625 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Tổng biên tập: Hoàng Chiến Thắng

Email: nguoixaydung1986@gmail.com

SĐT:  02438314740
5Trung tâm khoa học đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựngKhu E Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.Giám đốc: PGS.TS.Bùi Văn Bội

Email: otcam@vnn.vn

SĐT: 0913216358
6Trung tâm Tư vấn thiết kế thẩm định xây dựng và Môi trường 116 đường 3, Phước Bình, Quận 9, TP HCM.Giám đốc: Phạm Long Đĩnh

Email: longdinh.2010@gmail.com

SĐT: 8.389607
7Trung tâm Tư vấn xây dựng và Kỹ thuật môi trường

625A La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Giám đốc: Đỗ Đức Viêm

Email:

SĐT: 0912152028

8Trung tâm Kết cấu mới và Vỏ mỏng xi măng lưới thépP108 nhà 13 tập thể Đại học Thuỷ lợi, Hà Nội.Giám đốc: Đỗ Đức Viêm

Email:

SĐT: 0912152028

9Trung tâm Tư vấn pháp luật về xây dựng và Bất động sảnP12A08 Chung cư Rice city Sông Hồng, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.Giám đốc: Trần Hiên

Email:

SĐT: 0793180465

 

 

Tổng hội Xây dựng Việt Nam